top of page

Varend erfgoed

Voor de wind zeilen

De oervorm van de punter is die van de boomstamkano, waarbij echter in plaats van een enkele boom uit te hollen het schip wordt gevormd door twee lange planken op een bodem te monteren. Tot 2008 was de oudste gevonden punter een wrak in Rotterdam. Daarbij viel al op dat de afstanden tussen de spanten net één Romeinse voet (29.6cm) waren.  

 

In 2008 werd in De Meern een Romeinse punter gevonden. Vanaf de zestiende eeuw ziet men ze ook in kunstwerken. Ze zijn te zien op schilderijen van bijvoorbeeld Avercamp (1574) en Vroom (1615) en tekeningen van diverse tekenaars. Ook bodemvondsten wijzen daarop, hoewel wordt aangenomen dat het schip toen werd aangeduid als weischuit, marktschuit, veenschuit, veldschuit of boerenschuit.

De naam punter komt pas in gebruik in de late middeleeuwen. De eerste bekende vermelding staat in een akte uit 1618 waarin de punters vrijgesteld worden van schutgeld als het Steenwijker verlaat uitstroomt.

Een historisch stuk uit de waterkampioen van 1968 is hier te vinden: Waterkampioen stuk

Geschiedenis van de punter in beeld
Bruiloft in een punter (1947)
bottom of page